Sondaj Atık Yönetimi Sistemi İle Operatör’ün Sondaj Atıklarını Ortalama % 70 Oranında Azalttı

Case Studies - Temmuz 2017

Çamur Havuzu

Operatör tarafından yapılan ve ortalama 3000 m. üzeri derinliğe ulaşan sondajlarda katı ve sıvı atık toplamının ortalama 2,500 m³ seviyesinde olduğu ve oluşan bu atığın sondaj süresince muhafaza edilebilmesi için en az 800 m² yüzey alanına sahip çamur havuzu ihtiyacı doğduğu görülmüştür. Tarım arazilerinin maliyeti, tarım arazisi olmayan –dağ yamacı- bölgelerde ise lokasyon inşa maliyeti ve alan sıkıntısı lokasyon büyüklüğünde kısıtlayıcı bir etken oluşturmaktadır. Sondaj boyunca çamur havuzunda biriken bu atıkların akış testi öncesi boşaltılması ve bertarafı ise bir diğer operatör problemi olarak karşımıza çıkmıştır. Oluşan sıvı atıkların bertaraf öncesi diğer lokasyonlarda bulunan çamur havuzlarında depolanması ise çamur havuzlarının önceki sondaj atığı ve akış suları ile dolu olması sebebiyle mümkün olmamıştır.

Sondaj Akışkanı:

Sondaj süresince kullanılan sondaj akışkanının istenilen ağırlıkta ve katı-madde oranında tutulması için kule de bulunan elek ve hidro-siklonlar yeterli olmamıştır.

* Çamur ağırlığının artması ile istenmeyen kaçaklarda, pompa basınçlarında ve mazot sarfiyatlarındaki artış

* Katı madde miktarında oluşan artış sebebiyle bazı sondaj akışkanları katkı malzemelerinin sarfında artış

* Katı madde miktarının artışı sebebiyle daha düşük ROP

* Katı madde miktarını düşük tutabilmek için kullanılan yüksek API numaralı eleklerin sondaj debisinde kısıtlayıcı rol oynaması

* Sondaj akışkanının ağırlık ve katı madde miktarının optimum değerlerde tutulabilmesi adına yapılan seyreltmelerle oluşan mali kayıp

* Seyreltme öncesinde atılan nitelikli sondaj akışkanının oluşturduğu atık hacmi ve bertaraf maliyeti

* Yüksek katı madde miktarının sondaj yüzey hatları, pompa ve dizi elemanları üzerinde yarattığı deformasyon ve neticesinde oluşan “Üretken Olmayan Zaman”‘lardaki artış

Kullanım Suyu:

Sondaj sıvısının hazırlanması, kule yüzey ekipmanlarının temizliği, grup motorların ve pompaların soğutulması gibi amaçlarla kullanılan tüm kullanım suları sondaj sırasında oluşan toplam sıvı atığın 60% kısmını oluşturmaktadır. Bu suyun arazi şartlarında temini ve sondaj sonunda oluşturduğu atığın bertarafı operatör için sorun teşkil etmiştir.

Tam Sürüm Edinin